Služby

AFIM svým členům poskytuje služby, které jim pomáhají orientovat se v oblasti financování a provozování dopravní infrastruktury České republiky. AFIM je rovněž platformou, která svým členům umožňuje zaujímat k dění v této oblasti společná stanoviska.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY ČLENY AFIM

  • prosazování společných zájmů členů sdružení
  • právo zúčastňovat se aktivit a akcí otevřených pro institucionální členy sdružení
  • právo účastnit se připomínkovacího procesu a schvalování stanovisek občanského sdružení
  • propagace členů na pořádaných akcích, na webových stránkách a v tištěných a elektronických materiálech
  • publikovaných občanským sdružením informační servis o činnosti občanského sdružení a připravovaných aktivitách
  • realizace projektů typu organizace odborných akcí, zpracování analýz a služby public relations v oblasti financování a provozování dopravní infrastruktury na základě objednávky od člena sdružení

SLUŽBY AFIM+

AFIM svým členům navíc poskytuje update o všem podstatém v oblasti dopravní infrastruktury prostřednictvím těchto služeb:

  • AFIM Monitoring – denní monitoring médií v oblasti financování a provozování dopravní infrastruktury s analytickým shrnutím na týdenní, měsíční a roční bázi
  • AFIM Watchdog – informace o posunech v rozhodovacích procesech klíčových pro rozvoj financování dopravní infrastruktury (legislativa, rozhodnutí vlády, euroagenda)
  • AFIM Klubový čtvrtek – pravidelné setkání AFIM+ s prezentacemi, přednáškami, zajímavými hosty a networkingem přinese update všeho důležitého v oblasti financování a provozování dopravní infrastruktury

O AFIM

Cílem občanského sdružení Asociace financování infrastruktury pro mobilitu je podpora mobility osob a zboží na celém území České republiky ve všech dopravních oborech na principu udržitelného rozvoje dopravní infrastruktury

SPRÁVNÍ RADA

MICHAL MEJSTŘÍK

Michal Mejstřík stál téměř 20 let v čele Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády.

TOMÁŠ MUNZI

Tomáš Munzi vyučuje na Národohospodářské fakultě VŠE. Pravidelně publikuje v oblasti ekonomie, hospodářské politiky, institucionální analýzy a dopravní politiky.

IVO RÝC

Ivo Rýc se sektoru dopravy a logistice věnuje dlouhodobě. Podílel se či řídil řadu dopravních a logistických projektů pro klienty z veřejného i soukromého sektoru.

Kontakty

MIKLÁŠ MARTIN

tajemník
martin.miklas@afim.cz

IVO RÝC

ředitel poradenských služeb
ivo.ryc@afim.cz